تولید پساب های چرب در آشپزخانه ها و رستوران ها: فاضلاب واحدهایی نظیر آشپزخانه ها، رستوران ها، هتل رستوران ها، کارگاه های ساخت شیرینی، واحد لبنیات سازی ، کارواش، قالیشویی باعث تولید حجم قابل توجهی پساب چرب می باشند این پساب ها عمدتا محتوی چربی و روغن و پسماندهای غذا می باشد. تخلیه پساب های چرب به شبکه جمع آوری فاضلاب مشکلاتی را بوجود می آورد که عبارتند از رسوب ذرات چربی و روغن در دیواره لوله ها اتصالات و باتبع گرفتگی آنها می شود این امر نهایتا منجر به گرفتگی و پس زدگی فاضلاب در منازل مسکونی و واحدهای تجاری و خدماتی گردیده و علاوه بر خسارت مالی، موجبات نارضایتی عمومی در پی خواهد داشت. بنابراین ضرورت جداسازی و حذف ذرات چربی و روغن از پساب، قبل از ورود به شبکه و ساخت چربی گیر اختصاصی برای هر واحد صنفی و کارگاه امری بسیار ضروری می باشد. ولی چالش های متعددی در خصوص استفاده از چربی گیرها مطرح است:
چالش اول : چگونگی الزام واحدهای صنفی و کارگاه ها برای نصب چربی گیر.
در این رابطه الزام نصب چربی گیر ۱ - برای واحد های در حال بهره برداری ۲ – واحد های تازه ساز مطرح می باشد .
چالش دوم : مسئولیت نصب و بهره برداری از چربی گیر


۱- گزینه اول: شرکت آب و فاضلاب اقدام به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران سازنده چربی گیر نموده و پس از انتخاب پیمانکار ، هزینه های نصب و بهره برداری را از مشترک اخذ نماید. این گزینه با دو چالش اساسی روبرو می باشد.
۱-۱- نحوه برگزاری مناقصه: با توجه به اینکه مواردی مانند جنس چربی گیر، روش چربی گیری، ظرفیت چربی گیر ، نحوه نصب چربی گیر بسیار متنوع بوده و طیف وسیعی را شامل می شود موضوع مناقصه بخوبی مشخص نیست . همچنین تعداد مورد نیاز چربی گیر در هر منطقه و استان مشخص نیست و از همه مهمتر با توجه به تنوع اشاره شده قیمت هر دستگاه چربی گیر بازه وسیعی را شامل می گردد.
۱-۲- مشکلات قانونی: در این رابطه اخذ هزینه های خرید، نصب و بهره برداری از چربی گیر در تعرفه های موجود تعریف نشده است.
۲- گزینه دوم: خرید و نصب چربیگیر از شرکت های سازنده توسط مشترک صورت گیرد و هزینه های بهره برداری از آن نیز بعهده مشترک باشد. در این رابطه شرکت آب و فاضلاب ، شرکت های دارای صلاحیت ساخت و بهره برداری از چربی گیر را به مشترک معرفی و بر قراردادهای فی مابین نظارت دارد .
این گزینه موانع قانونی کمتری دارد ولی فرآیندهای احراز صلاحیت پیمانکاران و همچنین چگونگی و نحوه نظارت بر روند بهره برداری از چربی گیرها برای شرکت آب و فاضلاب بخوبی مشخص نیست و در صورت بروز مشکل مشترک می تواند ادعا نماید که شرکت سازنده چربی گیر از طرف شرکت آب و فاضلاب به او معرفی شده است .
چالش سوم : عدم وجود دانش فنی و اجرایی برای ساخت چربی گیر در داخل کشور.
چالش چهارم: عدم تعیین تکلیف مواد زاید جامد جمع آوری شده از فرآیند چربی گیری و بدون متولی بودن جمع آوری و دفع این مواد
ضروت و اهمیت پاسخگویی به این چالش چیست:
در حال حاضر هیچگونه دستور العمل و یا بخشنامه خاصی از طرف وزارت نیرو و یا شرکت مادر تخصصی در خصوص چگونگی الزام مشترکین به استفاده و بهره برداری از چربی گیر ارائه نشده است. همچنین هیچ گونه استانداردی برای ساخت و تیپ بندی چربی گیرها از سوی سازمان های ذیربط و استاندارد ارائه نشده است.

CH3