برخی از قوانین مصوب در زمینه مدیریت مصرف آب و بازچرخانی پساب خانگی و صنعتی
• طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند مصرف آب را بهینه سازی کنند، بازیافت ضایعات، تصفیه بازچرخانی آب با سیستم‌های مناسب، استفاده از فناوری‌های پاک و سازگار با محیط زیست را انجام دهند.
• در سال ۹۳، به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست، مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه به تصویب هیئت وزیران رسید. یکی از این اقدامات بهینه سازی مصرف آب است که شامل موارد زیر می‌باشد:
۱) اصلاح فلاش‌تانک‌ها و استفاده از فلاش‌تانک‌های با حداقل مصرف آب
۲) تهیه و تعویض شیرهای معمولی آب به شیرهای الکترونیکی، پدالی، زمان‌دار و ... .
۳) نصب کنتور در واحدهای مستقل جهت پایش مصرف آب
۴) تهیه و نصب تنظیم کننده جریان آب مصرفی
۵) جداسازی آب شرب مصرفی و غیر شرب
۶) نصب سیستم خودکار آب‌پاشی با استفاده از روش‌های مدرن نظیر آبیاری بارانی، قطره‌ای و ... .
۷) احداث سپتیک تانک و تصفیه‌خانه فاضلاب بر حسب میزان پساب تولیدی و استفاده مجدد از آن در مصارف غیر بهداشتی
۸) احداث محلی برای جمع آوری و ذخیره آب باران یا سایر آب‌های مصرفی رها شده جهت استفاده مجدد
• از جمله اقدامات دیگر می‌توان به ساختمان سبز اشاره کردکه برخی مسائل مربوط به صرفه‌جویی در مصرف آب را در بر دارد؛ ازجمله ایجاد بام سبز در طراحی ساختمانی
• هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب کرد که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۳ را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
• طبق ماده ۲ قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب اسفند ۹۵، به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف آب را در اختیار مشترکان متقاضی، اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوطه را با درج در قبوض آب‌بها، به صورت اقساط دوساله دریافت نمایند.
• هم‌چنین وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی، از نظر طهارت و نجاست، نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید.
• از طرفی کلیه هتل‌ها، بیمارستان‌ها، شهرک‌ها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولتی و ادارات، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند مشمول دریافت مشوق ها و تخفیفات وزارت نیرو می‌شوند.
• در آخر وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است که از صنایع تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور پشتیبانی نماید.

tavafogh