دکتر کیخسرو کریمی

زمینه های تحقیقاتی : بیوتکنولوژی، سوختهای زیستی
پروژه های تحقیقاتی:
تصفیه پسابهای صنعتی و بهداشتی پالایشگاه گاز فجر جم و ارایه راهکار های اصولی جهت بر طرف نمودن آلودگی ها و استفاده مجدد از آب - شرکت ملی گاز ایران