دکترارجمند مهربانی

دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه نیوساوت ویلز، استرالیا، زمینه های تحقیقاتی : مدل سازی، شبیه سازی و کنترل، تصفیه آب و پساب های صنعتی، حفاظت از محیط زیست

پروژه های تحقیقاتی:
طرح اینتراشیپ "جلوگیری از رسوب گذاری آب در دستگاه خنک کننده کوره های القایی" صنایع ریخته گری آذرین اصفهان