ورود مفهوم استارتاپ ها با رویداد هایی وارداتی و از طریق دوستان و فعالان صنعت آی تی باعث شد که این تب در بخشی از جامعه همه گیر شود و این برداشت به وجود بیاید که الزاما باید شرکت های نوپا در این صنعت فعال باشند اما حقیقت چیز دیگری است که در دنیای واقعی در حال رخ دادن است بسیاری از شرکت های نوپایی که ماهیت استارتاپی دارند و رشد های غول آسا را تجربه میکنند در دنیایی دور از آی تی در حال شکل گرفتن هستند. ویدیویی که در این نوشته معرفی شده است شاهدی است برای این مدعا