ایده‌پرداز عزیز
شاید برای تو هم پیش اومده باشه،
شاید تو هم تو چنین شرایطی گیر کرده باشی،
شاید غرق ایده‌هات شدی و هیچ کس نبوده که نجاتت بده،
شاید همیشه این سوال را از خودت کردی که از بین انبوه ایده‌هات به کدومشون بچسبی،
و شاید پاسخ شما اینجا باشه:
چگونه ایده‌هایمان را غربال کنیم؟
برای انتخاب بهترین ایده از بین ایده‌های متعددی که دارید از این سه معیار استفاده کنید:
اهلیت شما نسبت به ایده یعنی سابقه خانوادگی، تجربه خودتان یا تحصیلات دانشگاهی شما در مورد یا نزدیک ایده باشد.
قابلیت صیانت از مالکیت فکری ایده یعنی بتوانید با یکی از قوانین رایج مالکیت فکری در کشور از ایده‌تان حفاظت کنید.
چشم‌اندازی که برای آن می‌توانید متصور شوید یعنی رویایی‌ترین آرزویی که برای ایده می‌توانید داشته باشید.