استفاده از خدمات مشاوره با رویکرد تخصص اعضاء

business-consultantبرخی از نخبگان و استعدادهای برتر با توجه به تخصص و تجربه اجرایی خود داوطلب ارائه مشاوره بصورت حضوری، تلفنی یا از طریق فضای مجازی به سایر اعضاء باشگاه می باشند. در این صورت کافیست ضمن اعلام آمادگی خود زمینه‌های مشاوره خود را به بنیاد اعلام نمایند.
بنیاد نیز اسامی ایشان، زمینه‌ها و موضوعات مورد مشاوره را در صفحه مربوط به دالان مشاوره خود ارائه می‌نماید. هماهنگی وقت مشاوره و نحوه ارائه خدمات، پس از هماهنگی با استاد مشاور و توسط بنیاد صورت خواهد گرفت.
تعرفه مشاوره نخبگان و استعدادهای برتر توسط بنیاد پرداخت گردیده و تعرفه سایرین از متقاضیان اخذ می‌گردد.