برگزاری جلسات چرخه تکنولوژی

meetingکلیه نخبگان و استعدادهای برتری که موفق به راه اندازی یک شرکت دانش بنیان گردیده و یا در یک شرکت، موسسه دانش بنیان و یا کارخانه تولیدی به فعالیت مشغولند، با ارائه طرحی شامل بازدید از دستاوردها، معرفی نیازهای فنی، ارائه آموزش‌های کاربردی در زمینه کارآفرینی و مدیریت، نشست با متخصصین و .... سایر نخبگان و استعدادهای برتر را نیز از تجربه و توانمندی خود بهره مند خواهند نمود.
همکاری با سایر ارگانها در اجرای بخش هایی از طرح
برخی از نخبگان و استعدادهای برتر بدلیل فعالیت در یک سازمان (دانشگاه‌ها، مراکز رشد، پژوهسراها، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و ...) علاقه مندند سایر افراد را نیز در برنامه‌های آموزشی و مهارتی سهیم نمایند. در این صورت کافیست برنامه یا طرح در دست اجرا را به همراه جزئیات (معرفی برنامه یا طرح، حوزه مخاطبین، زمان اجرا، ....) به بنیاد اعلام نموده تا سایر اعضاء باشگاه در صورت علاقه مندی از طریق بنیاد مطلع و در برنامه حضور یابند.