تدوین بسته‌های آموزشی

کلیه نخبگان و استعدادهای برتری که بنابر تخصص یا تجربه‌ی کاری خود قادر به تعریف سرفصل‌های یک موضوع کاربردی جهت تدوین یک بسته آموزشی در قالب‌های مختلف به صورت مکتوب، رسانه‌ای، مولتی مدیا و .... می باشند پیش نویس اولیه بسته آموزشی شامل قالب ارائه، موضوعات مطرح، کاربردهای آموزشی و انتظارات خود از بنیاد جهت تخصیص امکانات موردنیاز و یا انجام بخشی از آنرا در تهیه بسته پیشنهادی اعلام می‌کنند.
TrainingPackagesطرح ارائه شده توسط بنیاد بررسی و در صورت تصویب با حضور فرد متقاضی برنامه عملیاتی آن تنظیم و در بازه زمانی مقرر اجرا می گردد. مالکیت معنوی اثر تولید شده به فرد متقاضی و بنیاد بصورت مشترک اختصاص داشته و هر دو طرف از حقوق مادی و معنوی آن بهره مند خواهند گردید.