بسمه تعالی 
دهمین كارگاه طرح چرخش توانمندی ها 

هیاهوی بسیار درباره عقل 

سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 ساعت 17 تا 19 
بنیاد نخبگان استان اصفهان 

IMG 4830

- عقل چیست؟ 
- آیا یک نوع عقل وجود دارد یا عقل های افراد متفاوت است؟
- ملاک معقول بودن یک سخن یا عمل چست؟
- آیا عاقلتر بودن باعث زندگی موفق تر یا جهانی بهتر می شود؟
- جهان کنونی، برای عاقلان جای بهتری است یا ....؟
- چگونه می توانیم عقلانیت مان را بیشتر کنیم؟
- آیا فلسفه خواندن ، عقل ما را بیشتر می کند؟
- اگر عاقل‌تر شویم، غمگین‌تر نخواهیم شد؟
- عقل در اندیشه دینی به چه معنا است؟
- عقل در اندیشه معاصر به چه معنا است؟
- تفاوت هوش و عقل چیست؟
- چه ایرادی دارید به عقل بگوییم: تو کودکی! برو بازی کن. وقتی که می‌دانیم: عقل در کوی عشق نابیناست.
- کسی سوالی درباره عقل ندارد.دارد؟
- اگر به جلسه ای درباره عقل برویم، زشت نیست؟

در این جلسه می کوشیم درباره مفهوم عقل و عقلانیت از منظرهای مختلف سخن بگوییم، روش‌هایی برای افزایش عقلانیت بیابیم. قبل از آن مطمئن شویم عاقلتر شدن به نفع‌مان است. نسبت عقل و فلسفه را دریابیم و در آخر بتوانیم جایگاه عقل در زندگی و تصمیم‌هایمان را مشخص کنیم، در حالی‌که می‌دانیم جهان واقعی پر از رفتارهای غیرعقلانی، احساسات، هیجانات، افراد متفاوت العقل! و جنون است.

 مدرس:

زهرا داورپناه
پژوهشگر مدرس مترجم
دکتری فلسفه غرب
دارای افتخار مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان
برگزیده المپیاد دانش آموزی
رتبه برتر کنکور سراسری
دانشجوی برگزیده گروه فلسفه در هفته پژوهش سال 94

هزینه ثبت نام: 100.000 ریال 

ثبت نام