بسمه تعالی
سیزدهمین كارگاه طرح چرخش توانمندی ها

اصفهان به سان یک کل

شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۴  تا ۱۷
بنیاد نخبگان استان اصفهان

 

تصور ما از اصفهان چیست؟

 

در ذهن یک شهروند و یا از نگاه سوم شخص شهر اصفهان از چه لایه ها و و ساختاری تشکیل شده است؟

 

این لایه ها تا چه حد خوانا و منطبق با روایت های شهری و واقعیت هستند؟

 

آیا در تصمیمات شهری همه ی داده ها در مقیاس های مختلف محلی تا شهری و منطقه ای لحاظ می شوند؟

 

چگونه بدون برداشت های کلی و بر هم گذاری داده های گوناگون می توان به شناخت شهر دست یافت؟

 

در عین نیاز به رشته های تخصصی گوناگون که جزئیات بیشماری از شهر را به روی ما می گشایند، نگاهی جامع و توجه به کلیت شهر به عنوان یک واحد نیز ضرورری است. چنین نگرشی در پی یافتن ارتباط مابین لایه های فیزیکی و غیر فیزیکی و ارائه ی راهکارهای مدیریتی جامع و در بر گیرنده است. چنین امری در شهری با قدمت و اهمیت اصفهان که دوره های مختلف توسعه و تغییر ساختار را پشت سر نهاده اهمیت بیشتری می یابد.

 

در نشست " اصفهان به سان یک کل" به دنبال دسته بندی، ارزیابی و امکان سنجی مصورسازی لایه ی داده ها، الگو ها و ساختارهای جامع شهری هستیم. چنین تصویر سازی‌های کل نگرایانه و برهم گذاریشان به شناخت شهروندان از شهرشان و مشارکت آن‌ها در توسعه، معرفی قابلیت‌ها و هویت (های) شهری به مخاطبان و تصمیم گیری‌های مدیران برنامه ریز و اجرایی کمک می نماید.

 

در این نشست از تمامی رشته های مرتبط با سامانه ی شهر و شهرنشینی برای مشارکت در گفت و گو دعوت به عمل می آید. مباحث و ساختار شکل گرفته در این گفتمان زمینه ساز تشکیل کارگاه مصورسازی داده های شهری، که متعاقبا اعلام می‌شود، خواهند بود.

 

 

 سخنران: شیما روشن ضمیر
دارنده‌ی دکتری و کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه هنرهای کاربردی وین و کارشناسی ارشد معماری پایدار از دانشگاه علم و صنعت ایران،
طراح و پژوهشگر ارشد شرکت "کوپ هیمل بلا" ۲۰۱۰-۲۰۱۶

 هزینه ثبت نام ۵۰۰۰ تومان 

ثبت نام